DIE DROOM IS VIR 'N GEMEENTE...

 

 

 'n Gemeente wat hoop en rigting gee, 'n Gemeente waar mense en hul behoeftes belangrik is, 'n Gemeente wat gekenmerk word deur liefde en ware omgee. 'n Plek waar mense wat soekend is, hulle verhouding met God kan herstel.

Ons begeer om mense te begelei om in 'n betekenisvolle verhouding met God en ander mense te leef. Ons sal Jesus op 'n relevante wyse aan elke generasie toon, en op 'n manier wat eietyds is sal mense die geleentheid kry om die lewensveranderende goeie nuus van die Evangelie te hoor.

Hierdie Gemeente bestaan uit mense. Mense wat saamwerk en droom, wat hulle tyd, geld en vermoëns vrylik gee om so 'n Gemeente te bou.

Saam gaan ons 'n verskil maak in Standerton deur mense te help om in 'n betekenisvolle verhouding met God en ander te leef.

 

Hierdie Gemeente sal 'n plek wees: 


- waar Bybelse waardes in lewens herstel word;

- waar die verkondiging van die Waarheid mense sal help om voluit te kan leef;

- waar mense hulle volle potensiaal kan ontdek, ontwikkel en kan uitleef;

- waarheen jy vriende en familie met vrymoedigheid kan bring;

- waar jy mense sal vind wat omgee, en van hulleself sal gee;

- waar jy nie perfek hoef te wees om in te pas nie!


Jy kan ons help om God se droom vir Standerton ’n werklikheid te maak. Jy kan ’n unieke bydrae lewer om die huise en lewens van mense te infiltreer met God se liefde en genade.

Ons wil dit doen, want in God se hart is daar 'n sagte plek vir hierdie dorp se mense. In elke huis en Kerk, in elke skool en raadsaal, in elke park en hospitaal wil Hy Sy liefde toon.