WAT JY KAN VERWAG AS JY KOM INLOER:

 

 

’n Vriendelike en Ontspanne Plek om te Besoek

Hier by REPLiKA maak ons seker dat die eerste gesig wat jy sien wanneer jy ons besoek, ’n glimlag op het. En ’n Gasheer/vrou sal beskikbaar wees om jou te help om ’n gemaklike sitplek te vind, en/of om jou kind te vergesel na aktiwiteite spesiaal vir hulle!

En moet asseblief nie bekommerd wees oor wat jy aantrek nie. Ons is meer besorg om jou lewensbehoeftes aan te spreek, as wat jy aan het. So, trek aan soos wat jy gemaklik voel en kom geniet 'n sinvolle, geestes-verryking.

REPLiKA se prediking is relevant en prakties van aard en rus jou toe vir jou lewensuitdagings.  Dit wat jy tydens die boodskap gaan leer, sal jy verseker tydens die week kan gebruik! Die liedere se woorde word op 'n skerm geprojekteer. Jy hoef nie bekommerd te wees dat jy nie korrekte sangbundel het nie.

Al wat jy moet saambring, is 'n verwagting... en 'n pen as jy sou wou aantekeninge maak! As ons eregas verwag ons nie dat jy enigsins 'n finansiële bydrae hoef te maak nie!

 

 'n Verfrissende Plek om te Groei

Ons Sondag Samekoms vind tans om 9h30 in ons Ouditorium plaas. (Ons gebruik ons Saal en Kerkgeboutjie vir REPLiKIDS!) Eredienste is ongeveer 75 minute lank.

Oggenddienste word só ingerig dat elke lid van die gesin baat kan vind daarby. Ons poog om met die hulp van Musiek, Sang, Video, Dekor, Drama, en Prediking, 'n gemaklike en "veilige" atmosfeer te skep waarin elke lid van die gesin op 'n persoonlike wyse die Here kan ervaar en aanbid.

Die Sang en Musiek is hoofsaaklik Afrikaans-kontemporêr en die boodskappe toepaslik op die alledaagse lewe. Ons samesang word so ingerig dat dit maklik is om saam te sing en te gelyke tyd aangenaam is om na te luister. Die woorde is maklik en die musiek is modern verwerk en goed afgerond.

Die Boodskappe spreek sake aan wat elke dag in ons samelewing ervaar word, kyk wat die Bybel daarvan sê en gee dan gereedskap om die lewe suksesvol aan te pak en met God en jou medemens in verhouding te leef.

 

 

’n Veilige Plek vir jou Kleuter

Ons Voorskoolse klas by REPLiKIDS is ’n veilige en liefdevolle omgewing vir outjies van geboorte tot en met vyf jaar oud. Hier gee leiers spesiale liefde en aandag aan elke maatjie in hul sorg. Jesus se liefde straal vanuit ons RPLiKIDS Personeel en dit dra daartoe by dat jou kind “kerk” as ’n vrolike en ’n veilige plek sal beleef!  

 

 

’n Vrolike Plek vir jou Kind

Elke naweek word kinders persoonlik deur die REPLiKIDS  

Personeel verwelkom wanneer hulle vir hul opening in die Kerkgeboutjie bymekaar kom. Hul energieke musiek is aansteeklik, meelewend en sinvol op kinders se vlak. Dan luister hulle na ’n les uit die Bybel. Dit word op ’n kreatiewe en inter-aktiewe wyse aangebied sodat kinders dit prakties in hul alledaagse lewe kan toepas.

Jou kind sal die liefde van God ervaar in die lewens van passievolle Personeel wat daarop fokus om Jesus te dien deur jou kind toe te rus.

Kinders trek gemaklik en informeel aan (na gelang van die weer). En al die nodige materiaal en Bybels word verskaf. Hulle het nie nodig om iets saam te bring nie.

REPLiKIDS - ons kinderkerk - word tydens ons oggendsamekoms om 9:30 in ons Kerkgebou aangebied. Die aanbieding is ongeveer dieselfde tydsduur as die Erediens.

 

 'n "Funky" Plek vir jou Tiener

God het ’n plan met jou tiener! Tieners het nie nodig om te wag totdat hulle groot is voordat hul lewe ’n verskil kan maak nie. Daarom wil ons jou tiener weekliks uitdaag met ’n Bybelse boodskap van hoop en rigting. 

Dinsdagaande van 19:00-20:20 kom die Tieners ook in ons Kerksaal bymekaar vir 'n verdere energieke geestelike-groei-ervaring.