K I N D E R S

 

Visie:

Jesus, elke kind se passie!

Missie:

Waar kinders God ontmoet, uitgaan en hul wêreld gaan verander.


By REPLiKA is elke kind vir ons baie belangrik en spesiaal!

Daarom word daar intensioneel moeite gedoen om elke kind by ons aktiwiteite te betrek en seker te maak elkeen word op sy/haar vlak bedien en uitgedaag om 'n "rep" vir Jesus te word. Dis 'n wonderlike reis van ontdekkings en groei...

 

Ons glo kinders behoort Christenskap sinvol en relevant op hul vlak te kan verstaan en beleef! Ons wil by hulle 'n liefde kweek vir die Here, vir Sy Woord, vir Sy skepping en Sy Kerk. Ons is maar al te goed daarvan bewus dat liefde nie gekweek word deur reëls en wette te gehoorsaam nie. Kinders moet liefde ervaar en beleef! Kerk moet meelewend en relevant wees, nie vervelig nie, anders gaan kinders begin aanvaar dat dit ook vervelig is om die Here te dien.  

 

Daarom maak ons van elke moontlike geleentheid gebruik om kinders oral te betrek. "REPLiKIDS" is kinders se Sondagoggend "Erediens". Daarby bied ons ook gereeld pret-aktiwiteite aan soos kampe, waterkaskenades, ens. Omdat verhoudings vir ons belangrik is, is sulke geleenthede ook 'n ideale manier waar die personeel verhouding kan bou met die kinders en die kinders dan ook met mekaar. Hierdie aksies is sommer ook 'n uitreikgeleentheid waar kinders aangemoedig word om hul maats te nooi om op 'n informele wyse met die Here Jesus en die Gemeente kennis te maak.


"So faith comes from hearing, that is, hearing the Good News about Christ."

 - ROM 10:17 NLT