Hierdie is van die  

Mees Algemene Vrae...

 

 

"Hoeveel Bedieninge kan ek kies?"

Soveel as waarvoor jy kans sien. Dis egter belangrik om jou volle gewig by jou bediening(e) in te gooi en dit jou beste te gee. Oorbetrokkenheid lei dikwels tot uitbranding. Ons respekteer die feit dat jou lewe ook uit ander fasette bestaan en dat jy ook tyd met jouself, die Here, jou gesin en familie, vriende, by die werk en die gemeenskap sal moet spandeer!

 

"Hoe kan ek uitvind wat my SHAPE is?"

Ons bied van tyd tot tyd ’n spesiale SHAPE Analise kursus aan waarin ons jou stap vir stap help om te ontdek hoe jou bedieningsprofiel daar uitsien. Dis ’n lewenverrykende ervaring en lei tot opwindende ontdekkings oor jouself... en waar die Here jou heel waarskynlik in Sy Liggaam kan gebruik. Die SHAPE-Analise word gewoonlik een keer per jaar oor vier Donderdagaande aangebied. Dis noodsaaklik om vooraf te registreer. Daar is gewoonlik 'n koste aan hierdie kursus verbonde. Registreer by die Kantoor of epos ons by admin@replika.co.za

 

"Hoe raak ek Betrokke by 'n Bediening?"

Gaan deur al die verskillende opsies onder GELEENTHEDE. Merk jou area(s) van belangstelling op die betrokke webbladsy met jou persoonlike inligting en kliek op SUBMIT. Ons sal jou dan kontak en die volgende stap(pe) verduidelik, of die betrokke bediening se leier/fasiliteerder sal jou kontak en jou van verdere inligting voorsien. Maak dus seker dat jy ons van die korrekte kontak-inligting voorsien.

 

"Moet ek Opgelei wees?"

Dit hang af van bediening tot bediening. By sekere bedieninge is dit wel nodig. In die meeste gevalle kan jy sommer “in diens opleiding” beleef! Meer inligting hieromtrent word by elke Bediening onder “vereistes” aangedui. Wat die belangrikste is, is dat jy ontvanklik bly van die Heilige Gees. Hy is die een wat ’n spesifieke plek in die Liggaam van Jesus net vir jou het. En as Hy roep, sal Hy jou ook die bonatuurlike vermoëns (gawe) gee, om diensbaar en funksioneel binne die Gemeente te kan wees. Indien jy wel opleiding nodig het, sal ons jou help toerus sover dit binne ons vermoë is.

 

"Wat as ek Materiaal/Toerusting nodig het?"

Sover moontlik verskaf ons al die nodige materiaal, toerusting en lokaal vir die bediening waarby jy betrokke wil wees. Sommige musikante verskaf en is verantwoordelik vir, hul eie instrumente. Aankoop van materiaal en toerusting is dikwels onderhewig aan ’n jaarlikse begroting.

 

"Wat as ek ontdek dat ek nie van ’n Bediening hou nie?"

Ontspan! Jy trou nie met ’n bediening nie. Eksperimenteer totdat jy ervaar jou bediening en jou roeping stem ooreen. Ons wil jou graag aanmoedig om ’n paar bedieninge te oorweeg en dan een te probeer. Indien jy voel dat pas, en die leier/leierskap bevestig dit, kan jy anker gooi. Indien jy voel dat ’n bediening vir watter rede ook al NIE by jou pas nie, kan jy ’n volgende opsie probeer. Dis belangrik om te onthou dat die Here wel ’n spesifieke bediening in Sy Liggaam vir JOU het. Daarom wil ons jou aanraai om aan te hou bid en eksperimenteer totdat jy die getuienis van die Heilige Gees het, dat jy in ’n bediening betrokke is waarvoor Hy jou geroep het.

 

"Ek het ’n Idee wat ek Nêrens hier vind nie?"

Ons het verseker nie aan al die bedieninge gedink nie. Hierdie is nie ’n geslote lys van Bedieningsopsies nie. Bedieninge ontstaan gewoonlik vanuit ’n behoefte. Indien jy weet van ’n behoefte binne die Gemeente , en ’n passie het om ’n verskil in daardie area te maak, kan jy dit gerus met die Leiers opneem vir beplanning en goedkeuring. Heel moontlik begin jy ’n heel opwindende nuwe bediening in ons Span!

 

 

Droom groot!