Geleenthede vir GEBEDSAKIES...

Gaan deur die onderstaande lys. Bid oor 'n paar keuses. Merk dan die opsie(s) op die lys heel onderaan, waar jy voel die Here jou moontlik wil gebruik en wat jou hart vinniger laat klop.

Gebedsketting

Hierdie bediening behels om soveel moontlik mense te belyn om ’n volgende persoon te laat weet van ’n spesifieke noodgeval in die Gemeente en daarvoor te kan intree.

Visie: Die droom met hierdie bediening is dat soveel mense in die Gemeente as moontlik 'n netwerk vorm wat mekaar kan kontak om vinnig oor ’n dringende saak te kan gebed.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê; meelewend in die Gemeente wees;
 • bereid wees om vinnig op ’n gebedsversoek te reageer:
 • 'n gebedsversoek onmiddellik na die volgende persoon kan aan te stuur;
 • onmiddellik en ernstig vir die behoefte kan intree;
 • sensitiewe informasie met die grootste vertroulikheid kan hanteer;
 • uiters sensitief wees om te onderskei tussen geldige versoeke en skinderpraatjies.

Algemeen:" ’n Ketting is so sterk soos..." Dit impliseer dat elkeen sy/haar kant moet bring en verseker dat almal nie net die inligting ontvang nie, maar baie ernstig daarvoor intree.


Jak 5:16 "...die gebed van 'n regverdige het 'n kragtige uitwerking."

 

Erediens Voorbidders

Hierdie bediening behels om spesifiek vir Eredienste te kom intree en te bid dat die Here deur Sy Gees tydens die Erediens só in mense se lewens sal werk, dat daar deurbrake, oorwinnings, groei en herstel sal plaasvind.

Visie: Die droom met hierdie bediening is om ’n span te hê wat voor elke erediens spesifiek vir al die aspekte van die byeenkoms intree en die Here doelgerig vertrou vir blywende vrug.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê
 • meelewend in die Gemeente wees
 • bereid wees om voor eredienste die opoffering te maak om saam met ander te kom bid;
 • gefokus kan bid vir die aspekte wat van ’n erediens ’n “deurbraak” geleentheid kan maak;
 • die visie snap van impak wat herlewing op 'n Gemeente het;
 • vertroulikheid rondom sensitiewe situasies is van die grootste belang.

 

Gesprek en Gebed:

Hierdie bediening behels om na Eredienste beskikbaar te wees om met mense, wat op die Preek reageer, ’n informele gesprek te voer en saam te bid.

Visie: Die droom met hierdie bediening is om geleenthede te skep waar mense na ’n Preek hul “commitment” of vrae en vrese daaromtrent, met iemand kan deel en saam daaroor kan bid.
Die behoefte bestaan ook soms om saam met iemand te bid vir genesing of ’n wonderwerk in jou lewe. Ons wil graag vir mense ’n veilige ruimte skep waar hierdie behoefte aangespreek kan word.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê; meelewend in die Gemeente wees;
 • bereid wees om ná eredienste saam met mense gesprek te voer en te bid;
 • 'n groter bereidheid hê om te luister, as om oppervlakkige oplossings te bied;
 • die gesprekke bly fokus op die krag van die Here Jesus deur gebed!
 • iemand kan help om ’n oorgawe aan die Here Jesus te maak;
 • bereid wees om verdere toerusting te ondergaan soos nodig;
 • die naam van persone, met wie gesprek gevoer, is aan die Kantoor deurgee vir opvolg;
 • vertroulikheid rondom sensitiewe situasies is van die grootste belang.

Algemeen: Deernis, sensitiwiteit en erkenning aan die geldigheid van iemand se behoefte is hier baie belangrik. Geloof dat die Here by magte is om selfs meer te doen as wat ons bid of dink, is van die allergrootste belang. Daar sal gepoog word dat hierdie bediening op ’n wyse geskied wat dit vir mense so veilig moontlik maak – sonder dat hulle in die kalklig kom en persoonlike sake ontbloot word.Bediening Voorbidding

Hierdie bediening behels om spesifieke voorbidding vir elke bediening in die Gemeente te doen en die unieke uitdagings van elk, voor die Troon van Genade te kom lê.

Visie: Die droom met hierdie bediening is dat daar geen aksie of bediening in die Gemeente plaasvind wat nie onder die dekmantel en beskerming van seën opereer nie. Niks in die Gemeente kan in elk geval in eie krag suksesvol wees in God se oë nie.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • meelewend in die Gemeente wees;
 • bereid wees om saam met ander vir spesifieke bedieninge in te tree;
 • bereid wees om verdere toerusting te ondergaan soos nodig;
 • die bedieningsleier/groep te bemoedig met dit wat die Here tydens gebed gewys het;
 • vertroulikheid rondom sensitiewe situasies is van die grootste belang!

Algemeen: Die ideaal sou wees om vir elke area van bediening ’n Span te hê wat spesifiek vir hulle intree. Interaksie met die onderskeie bedieningsgroepe is belangrik.Mat 19:37-38
                            

"Hy sê toe vir sy dissipels: "Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes." (NV)

Gebedswandelinge

Hierdie bediening behels om 'n span te vorm wat gereeld doelgerigte "Prayer Walking" doen.

Meer info volg...

 

Bid vir Siekes

Ons het die opdrag in die Woord om vir diegene in die Gemeente Familie wat siek is, te gaan besoek, hande op te lê, met olie te salf en aan die Here op te dra.

Visie: Dikwels is daar mense in die Gemeente wat ernstig siek is. Ons wil seker maak dat ons uitvoering gee aan die Bybelse opdrag dat die Ouderling vir hierdie persoon sal gaan bid. In so 'n geval word hierdie Spesiale Taakspan Bidders ook gekontak om hulle die siek persoon saam met die Ouderlinge te gaan besoek. Hulle doen dit met die spesifieke doel om vir hierdie persoon hande op te lê, met olie te salf en aan die Here op te dra.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n verhouding met die Here Jesus hê;
 • meelewend in die Gemeente wees;
 • 'n deernis en passie vir mense hê wat ernstig siek is;
 • beskikbaar wees vir vinnige besoeke aan siekes;
 • vertroulikheid rondom sensitiewe situasies is van die grootste belang!

Algemeen: Ons doen dit nie omdat ons vir die Here kan voorskryf wat Hy moet doen nie, maar in geloof wil ons die Here herinner dat Hy kán genees en die die uitnodiging in Sy Woord wat belowe:

Jak 4:14-15
                         "As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die Naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring: die Here sal hom gesond maak..."Merk jóú Keuse(s) hier...

 

 

 

 

DIE SPAN WAARVAN JY HIER DEEL WORD...


NAAM:

Almal wat op die een of ander wyse by 'n Gebedsaksie inskakel, word deel van die Abraham-Span in die Gemeente.

 

DOEL:

"Abrahams" laat dinge gebeur. Hulle dra 'n las vir mense wat nog buite die familie van die Here is. Hulle staan in gebed voor die Here om werkers te stuur vir die oes, en dan doen hulle spesiale voorbidding vir daardie werkers. Wanneer soekendes 'n oorgawe kom maak, is dit die Abrahams wat bid en hulle omvou met gebede. Deur gebed motiveer die "Abrahams" geloof, liefde en eenheid binne ons Gemeente.

N I K S gebeur sonder gebed nie!

 

AGTERGROND:

'n "Abraham" is 'n individu - oud of jonk - wat daagliks en weekliks tyd opsy sit om te bid vir die behoeftes van die Gemeente se bedieninge. "Abrahams" bid individueel, maar ook in groepe saam.

Ons noem ons al ons "Bidders" die "Abrahams" omdat Abraham die voorbeeld van onverskrokke vertroue in die Here gestel het, veral toe Hy verklaar het...

 

SLEUTELVERS:

Gen 18:14 "Is daar iets wat vir die Here te moeilik is om te doen?" (NV)

Hierdie vers is die credo van elke gebedsaksie in die Gemeente.

 

KLEURKODE:

Hierdie span se Kleurkode is: Blou - want hulle hou ons in Kontak met die hemele.

 

LEIER:


 

 

" Ons gaan die grootste vordering maak op ons knieë! "