Geleenthede in

UITREIK Aksies...

Gaan deur die onderstaande lys. Bid oor 'n paar keuses. Merk die Bedieningsarea(s) waar jy voel die Here jou moontlik wil gebruik en wat jou hart vinniger laat klop.

Vul jou besonderhede aan die einde in, en kliek op SUBMIT. Dis so maklik soos dit!

Meer inligting oor elke bediening volg onderaan die lys. Jy kan ook help dink aan Uitreik-moontlikhede, dit by "voorstelle" invul vir ons aanstuur. Ons ondersoek enige moontlikheid vir die Koninkryk!


Mrk 16:15

                             

"Hy het vir hulle gesê: “Gaan uit, die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom." (NV)

Uitreik na Georgie Meisies

Hoërskool George Hofmeyr is ’n spesiale sorg skool in ons gemeenskap wat ons ’n unieke geleentheid bied om na hierdie unieke jong dames uit te reik, verhoudinge te bou en hulle uit te daag om voluit-volgelinge van die Here Jesus te word.

Visie: Die visie is dat mense, met ’n passie en roeping vir hierdie meisies, verhoudings sal kan bou en hulle op so ’n wyse met die liefde van Christus kan bedien dat meisies hul lewe totaal aan die Here Jesus sal oorgee en die toekoms met Hom sal aandurf.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n brandende, dinamiese verhouding met die Here Jesus hê;
 • emosioneel stabiel en sterk wees;
 • 'n volwasse dissipel van die Here Jesus wees;
 • kredietwaardigheid by meisies inboesem;
 • meelewend in die Gemeente wees;
 • 'n rolmodel in alle opsigte wees;
 • beskikbaar wees om op 'n gereelde basis verhoudinge te bou;
 • met 'n informele, maar gestruktureerde plan na 'n doel kan werk;


SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes):

Barmhartigheid / Bemoediging / Evangelisasie / Herderskap / Hulpverlening / Profesie / Wysheid

H

Hart (Passies):

’n Passie en Empatie vir Tiener Meisies uit moeilike omstandighede word benodig.

A

Aanleg (Talente):

’n Talent om met Tieners te kan aanklank vind.

P

Persoonlikheid:   

Mensgerig
Gestruktureerd of Ongestruktureerd

E

Ervaring:

Ervaring in spesiale sorg skole en jongmense is ’n uiters groot bate.

 

Uitreik na Valie Seuns

Hoërskool Vaalrivier is ’n spesiale sorg skool in ons gemeenskap wat ons as Gemeente ’n unieke geleentheid bied om na hierdie unieke jong manne uit te reik, verhoudinge te bou en hulle uit te daag om voluit-volgelinge van die Here Jesus te word.

Visie: Die visie is dat mense, met ’n passie en roeping vir hierdie seuns, verhoudings sal kan bou en hulle op so ’n wyse met die liefde van Christus kan bedien dat seuns hul lewe totaal aan die Here Jesus sal oorgee en die toekoms met Hom sal aandurf.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • ’n dinamiese verhouding met die Here Jesus hê;
 • 'n volwasse dissipel van die Here Jesus wees;
 • kredietwaardigheid by seuns inboesem;
 • meelewend in die Gemeente wees;
 • 'n rolmodel in alle opsigte wees;
 • beskikbaar wees om op 'n gereelde basis verhoudinge te bou;
 • met 'n informele, maar gestruktureerde plan na 'n doel kan werk;


SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes):

Barmhartigheid / Bemoediging / Evangelisasie / Herderskap / Hulpverlening, Profesie / Wysheid

H

Hart (Passies):

’n Passie, aanvoeling en diepe deernis vir Tiener Seuns uit moeilike omstandighede word benodig.

A

Aanleg (Talente):

’n Talent om met Tieners te kan aanklank vind.

P

Persoonlikheid:

Mensgerig / Gestruktureerd of Ongestruktureerd

E

Ervaring:

Ervaring in Spesiale Sorg Skole en Jongmense is ’n uiters groot bate.

Toevlugsoord Uitreik

Die "Toevlugsoord" of "Krisis Sentrum," soos dit alom in die dorp bekend staan, is skuins oorkant die straat vanaf ons Gemeentesentrum geleë. Dit staan onder die bekwame sorg en bestuur van die SAVF wat een van die Welsynsorganisasies in ons gemeenskap is. Die Gemeente is al vir jare by die Oord betrokke - veral op finansiële terein.

Visie: Die uitdaging is dat ons nie net geldelik betrokke sal wees nie, maar ook na die geestelike behoeftes en nood van mense daar omsien: dat mense begelei word tot 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus en om deur Hom sin vir die lewe en herstel in lewenswyse te ervaar.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • 'n intieme, persoonlike verhouding met die Here Jesus hê;
 • meelewend in die Gemeente wees;
 • bereid wees om Evangelisasie-opleiding te ondergaan;
 • gemaklik met vreemde groepe of individue kan aanknoping vind;
 • gereelde, informele besoeke by die Sentrum af te lê;
 • behoeftes en nood aan die Gemeente kommunikeer vir verdere praktiese bystand.


SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes):

Barmhartigheid / Bemoediging / Evangelisasie / Herderskap / Hulpverlening / Onderskeiding / Wysheid

H

Hart (Passies):

'n Definitiewe passie en deernis vir gebroke mense wat dikwels alles verloor het.

A

Aanleg (Talente):

Talent om gemaklik en openhartig met vreemde mense te kan kuier en ongestruktureerde gesprekke te kan voer.

P

Persoonlikheid:

Mensgerig
Ongestruktureerd / Tot 'n mindere mate Gestruktureerd.

E

Ervaring:

Ervaring in die hantering van welsynsgevalle is 'n groot bate. Dis egter nie 'n vereiste nie.


 

Plaas Uitreike

Ons Zoeloe-leraars, Andrew Matsi en James Hadebe, is tans op 'n deeltydse basis besig om na verskeie plase in die omgewing uit te reik.


Visie: Die visie is om hierdie bedieninge te help koördineer en die nodige ondersteuning te bied en te help met die bepaling van effektiewe Evangelistiese strategieë sodat lewens deur die krag van die Here vir ewig verander kan word.

Vereistes: Persone wat in hierdie bediening belangstel moet...

 • in 'n dinaniese verhouding met die Here staan;
 • meelewend in die Gemeente wees;
 • vaardig wees om Zoeloe redelik goed te kan verstaan en praat;
 • 'n kompromielose agenda vir die Evangelie besit;
 • beperkte kennis besit rakende voorvader- verering en aanbidding;
 • die uitreike van tyd tot tyd oor naweke kan meemaak;
 • beskikbaar wees tyd met Andrew en James te spandeer.


SHAPE Profiel:

S

Spiritual Gifts (Gawes):

Apostelskap / Barmhartigheid / Evangelisasie / Geloof / Genesing / Hulpverlening / Interpretasie / Leierskap / Onderskeiding / Wysheid

H

Hart (Passies):

'n Passie vir die lewens- en hartsverandering van Plaasarbeiders

A

Aanleg (Talente):

Die talent om in 'n Afrika-taal te kan kommunikeer en om gemaklik met Plaas-arbeiders te kan kommunikeer.

P

Persoonlikheid:

Mensgerig / Ongestruktureerd

E

Ervaring:

Kennis rakende plaasarbeid; Kennis rakende Afrika-godsdienste en voorvaderlike rituele is 'n groot bate.


Sakhile Kerkplanting

Sakhile is deurtrek met letterlik honderde klein Gemeentetjies. Die meeste hiervan word bedryf deur self-aangestelde predikers wat dit hoofsaaklik vir 'n addisionele inkomste doen. Gebrekkige teologiese opleiding lei óf tot 'n sinkretistiese godsdiens, óf 'n nabootsing van Charismatiese Amerikaanse TV-predikers. Laasgenoemde vertoon dikwels meer oortuigend, maar beide is ver verwyder van die waarheid.

S

Spiritual Gifts (Gawes):


H

Hart (Passies):


A

Aanleg (Talente):


P

Persoonlikheid:


E

Ervaring:
Visie: Die droom is om in samewerking met ons Zoeloe-leraar, Andrew Matsi, die omgewing met groot kultuur-sensitiwiteit kompromieloos vir die Evangelie te infiltreer, mense na die Here te lei en 'n Gemeente te plant wat stewig in die Woord gewortel is.

 

Sakhile Werkskepping

Die nood in ons informele woonbuurte is geweldig groot: veral aan die suiwer verkondiging van die Woord. Maar dikwels veroorsaak hierdie mense se fisiese behoeftes 'n groter behoefte alvorens hulle vir die Evangelie ontvanklik is. Daarom strek die antwoord verder as die blote verligting van onmiddelike nood.

Visie: Dit behels om mense te help om vir hulself te sorg en 'n eie inkomste te genereer. Soos die spreekwoord lui: "Gee 'n mens 'n vis en hy leef 'n dag; leer 'n mens om vis te vang en hy leef 'n leeftyd!"

Hiervoor word 'n strategie beplan om met 'n werkskeppingsprogram, in samewerking met Amerikaanse Baptiste Gemeentes, te begin. Persone wat kan help met strategiese beplanning, en die samestelling van "besigheidsplanne" word aanvanklik benodig om hierdie projek se beplanning behoorlik op koers te kry.

 

Vigs Weeskinders

Die hoeveelheid huishoudings in Sakhile van minderjariges afhanklik is, as gevolg van ouers wat aan Vigs oorlede is, is ontstellende... en neem steeds toe. En as Kerk van Jesus Christus kan ons nie maar net ons kop wegdraai nie.


Die uitdaging is om hier 'n bediening van die grond te kry, wat nie net tydelike nood verlig nie, maar wat 'n verskil gaan maak vir die ewigheid.


Laat weet as jy hier kan help met inligting, moontlike oplossings, kontakte, ens... Die oes is groot. Nou bid ons vir die arbeiders. Is jy een?

 

Vigs Pasiënte

Die die melaatses van ons post-moderne era. En as Jesus nou op aarde was, sou Hy moontlik meer tyd met hierdie mense spandeer het, as wat Sy Liggaam tans doen. Die uitdaging hier is om akkurate feite te bekom, strategie te bepaal - nie net hoe om te help nie, maar veral om met hierdie mense gesprekke te kan voer en hulle te kan help tot geestelike genesing. Die ewigheid weeg immers swaarder, as bloot 'n gesonde lyf nou op aarde!

Laat weet as jy in hierdie area kan help met feite, strategie, kontakte en verdere visie.


Jak 1:27

                 

Laat ek vir julle sê watse soort godsdiens God ons Vader as eg en eerlik sien: as jy bereid is om dié mense te help wat nie vir hulleself kan sorg nie, maar in die nood is, is jy besig met die regte godsdiens. (Bdsp)

 

SANTA Hospitaal Uitreike

Mense is dikwels meer ontvanklik vir die Evangelie as dit met hulle sleg gaan. By die teringhospitaal het ons so 'n geleentheid om met mense dieper gesprekke te kan voer oor hul verhouding met die Here Jesus en hulle te bemoedig met die Goeie Nuus van die Evangelie en uit te daag om die uitnodiging daarvan te aanvaar.

Laat weet as jy 'n passie het vir hierdie bedieningsmoontlikheid, of as jy kan help met strategiese beplanning en die nodige kontakte.

 

Gevangenis Uitreike

Dis mense se eie verdiende loon dat hulle in die tronk sit! Maar dis ook ons eie verdiende loon dat ons Hel toe gaan. Dis waarom Jesus mos gekom het. Om mense, was as gevolg van hul eie toedoen in die gemors is, van binne te kom nuut maak en die hoop te kom gee op 'n volmaakte lewe wat in die ewigheid wag.

Daarby is jy nie vry om te leef, as die Here Jesus jou nie van die ewige "doodstraf" verlos het nie. Ons het die sleutel tot ware lewens-vryheid. Kom ons gaan deel dit!


Iemand wat belangstel om Ds Andrew Matsi letterlik met "sel groepe" by te staan...?!

 

Jesus Film Uitreike

Die Jesus Film projek is 'n uitmuntende instrument om die verhaal van Jesus se missie na die aarde visueel en verstaanbaar aan veral ongeletterde mense te kommunikeer. Hierdie film is op DVD in al die tale van Suider-Afrika beskikbaar en is 'n onmisbare hulpbron vir enige uitreik.

Al wat nodig is: die nodige toerusting, mense om dit te fasiliteer en 'n behoorlike opvolg strategie.

Iemand vir 'n fliek... met resultate wat uit hierdie wêreld is?

 

Gospel Taxi Club

Hierdie is 'n baie unieke Evangelisasie-strategie waar spesiale pakkete gratis aan Taxi bestuurders uitdeel. Die pakket behels onder andere 'n spesiale bumper sticker en T-hemp vir die bestuurder waarop staan "Gospel Taxi Club," 'n klomp CD's met duidelik verstaanbare boodskappe oor die nuwe lewe wat Jesus bied in 'n Afrika-taal wat die bestuurder verkies, leesstof vir belangstellende passasiers, asook poskaarte waarop passasiers kan aandui dat hulle 'n keuse gemaak het om Jesus te volg en verdere toerusting verlang.

Hierdie bediening behels om sulke pakette gratis aan belangstellende Taxi Bestuurders by vulstasies uit te deel. In ons omgewing is dit veral sinvol om hierdie aksie te loods tydens Paasnaweek en Kersfees wanneer die Taxi verkeer deur Standerton aansienlik toeneem.

Taxi na Soweto?

 

Hnd 1:8

                 

...julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” (NV)

Botswana Uitreik

Word deel van 'n beplanningspan vir 'n uitreik na Botswana, DV gedurende die Junie Skoolvakansie 2013. 'n Wye verskeidenheid "kundiges" en "SHAPE Profiele" word benodig: van mense wat vooraf kan help met reëlings en koördinering, tot bestuurders, spyseniering, Jesus-Film operateurs. Bykans enige beskikbare hande gaan help om 'n groot verskil te maak.

Visie: Die beplanning is om 'n bestaande Sending-uitreikpunt te identifiseer, vooraf kan beplan watter soort hulp hulle gaan benodig en om dan te gaan en 'n praktiese verskil met 'n korttermyn-uitreik te gaan maak. Die vereiste is wel dat daar behoorlike opvolg moet wees nadat ons groep vertrek. Laat weet as jy 'n passie het vir Botswana, en kan help met kontakte en moontlike opsies wat ons kan ondersoek, of as jy fisies beskikbaar sou wees om in daardie tyd so 'n uitreik mee te maak.

 

Jhn 17:18
                      

Soos U My na die wêreld toe gestuur het, het Ek hulle ook na die wêreld toe gestuur; (NV)


Lesotho Uitreik

Word deel van 'n beplanningspan vir 'n uitreik na Lesotho, DV gedurende die loop van 2013. 'n Wye verskeidenheid "kundiges" en "SHAPE Profiele" word benodig: van mense wat vooraf kan help met reelings en koordinering, tot bestuurders, spyserniering, Jesus-Film operateurs. Bykans enige beskikbare hande gaan help om 'n groot verskil te maak.

Visie: Die beplanning is om 'n bestaande Sending-uitreikpunt te identifiseer, vooraf kan beplan watter soort hulp hulle gaan benodig en om dan te gaan en 'n praktiese verskil met 'n korttermyn-uitreik te gaan maak. Die vereiste is wel dat daar behoorlike opvolg moet wees nadat ons groep vertrek.

Laat weet as jy 'n passie het vir Lesotho, en kan help met kontakte en moontlike opsies wat ons kan ondersoek, of as jy fisies beskikbaar sou wees om in daardie tyd so 'n uitreik mee te maak.Hnd 20:24
                     Al wat saakmaak, is dat ek doen wat die Here vir my sê om te doen. En dit is om die goeie nuus oor die Here Jesus orals bekend te maak. Almal moet hoor dat God hulle sondes afskryf as hulle in Jesus glo. Hulle moet eenvoudig net die wonderlike boodskap van God se goedheid hoor! (Bdsp)


Mosambiek Uitreik

Word deel van 'n beplanningspan vir 'n uitreik na Mosambiek, DV gedurende die Junie-Skoolvakansie 2013. 'n Wye verskeidenheid "kundiges" en "SHAPE Profiele" word benodig: van mense wat vooraf kan help met reëlings en koördinering, tot bestuurders, spyseniering, Jesus-Film operateurs. Bykans enige beskikbare hande gaan help om 'n groot verskil te maak.

Visie: Die beplanning is om 'n bestaande Sending-uitreikpunt te identifiseer, vooraf kan beplan watter soort hulp hulle gaan benodig en om dan te gaan en 'n praktiese verskil met 'n korttermyn-uitreik te gaan maak. Die vereiste is wel dat daar behoorlike opvolg moet wees nadat ons groep vertrek. Laat weet as jy 'n passie het vir Mosambiek, en kan help met kontakte en moontlike opsies wat ons kan ondersoek, of as jy fisies beskikbaar sou wees om in daardie tyd so 'n uitreik mee te maak.2 Pet 3:9b

                      

... omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie: Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. (NV)


Zimbabwe Uitreik

Word deel van 'n beplanningspan vir 'n uitreik na Zimbabwe, DV gedurende die Junie-Skoolvakansie 2013. 'n Wye verskeidenheid "kundiges" en "SHAPE Profiele" word benodig: van mense wat vooraf kan help met reëlings en koördinering, tot bestuurders, spyseniering, Jesus-Film operateurs. Bykans enige beskikbare hande gaan help om 'n groot verskil te maak.

Visie: Die beplanning is om 'n bestaande Sending-uitreikpunt te identifiseer, vooraf kan beplan watter soort hulp hulle gaan benodig en om dan te gaan en 'n praktiese verskil met 'n korttermyn-uitreik te gaan maak. Die vereiste is wel dat daar behoorlike opvolg moet wees nadat ons groep vertrek. Laat weet as jy 'n passie het vir Zimbabwe, en kan help met kontakte en moontlike opsies wat ons kan ondersoek, of as jy fisies beskikbaar sou wees om in daardie tyd so 'n uitreik mee te maak.

 

Merk jóú Keuse

Ps 67:2-3 

                         

"Mag God ons genadig wees en ons seën, mag Hy tot ons redding verskyn,... sodat Sy dade oor die wêreld heen bekend mag word, Sy reddende krag onder alle nasies." (NV)