MEER OOR REPLiKIDS


REPLiKIDS is die plek waar ons Voorskoolse en Laerskoolkinders bedien met die doel om van elkeen ’n "voluit volgeling" van die Here Jesus Christus te maak. Dit word tydens die tweede Erediens op Sondae, om 9h30 in Haas Das Kleuterskool se fasiliteite (by die Laerskool) aangebied en bied kinders 'n sinvolle aanbiddings- en leerervaring saam met hul maats op 'n vlak wat vir hulle verstaanbaar en leersaam is.

 

 

Doelwitte:

Hou ons hulle net besig sodat jy rustig in die kerk kan sit? Nee! Ons wil 'n verskil maak in elke kind se lewe, ons wil saam met u as ouer help om die regte fondament in jou kind se lewe te bou.

In ons bediening aan kinders onderskryf ons die volgende waardes en beginsels:

 

1. Elke kind moet iets LEER

Dit wat hy leer moet Woord- en lewegerig wees. Ons wil nie net die kinders besig hou nie – ons wil hulle help om 'n geestelike fondasie vir hul lewe te bou.

 

2. Elke kind se lewe moet positief VERANDER

Dit wat hulle leer, moet relevant wees – dit moet hul lewens verander! Kennis sonder lewensverandering is sinneloos.

 

3. Elke kind moet dit GENIET!!

Die assosiasie wat kinders nou met kerk en God vorm, moet positief wees. Kerk moet lekker wees want dis lekker om God te dien – dit is nie 'n straf nie!

 

4. Alles gebeur deur VERHOUDING.

Heel eerste moet die personeel verhouding bou met elke kind, en sodoende begelei ons die kind om 'n verhouding te bou met die Here en met sy/haar maats, met die Woord, met sy/haar bediening en uitrei na buite. (Sien ons vyf Doelwitte)

 

 

 

Die Sondagprogram:

REPLiKIDS vind plaas tydens ons Oggenddiens om 9h30 en is ongeveer 75 minute lank. Hierdie tyd word as volg ingedeel:

1. Lekker Tyd

Hier word die kind hartlik ontvang word en saam mee gespeel om sodoende mekaar informeel beter te leer ken en verhoudings te bou.

2. Lofprys Tyd

Dan is dit opgewekte, meelewende musiek wat op 'n vrolike manier Bybelse waarhede inprent en kinders help om op die Here Jesus te fokus.

3. Leer Tyd

In hierdie tyd word daar in 'n groot groep onderrig gegee waartydens Bybelse waarhede lewendig, interessant en kreatief oorgedra word op 'n eietydse en relevante wyse. Hier maak ons dikwels gebruik van drama, musiek, en video.

4. Lewe Tyd

Hier word die Bybelles in 'n kleingroep vir elke kind meer persoonlik gemaak. Kinders word begelei om self bepaalde waarhede te ontdek rakende die Bybel d.m.v. interessante aktiwiteite en toepassings.