J Y   W O N D E R   T O E  M O S . . .

 

Waar en Wanneer?

Elke Sondag om 9h30 in Haas Daskleuterskool. Gebruik Laerskool Standerton se ingange en vergesel gerus vir Junior tot by die Kleuterskool... waar ander maatjies reeds speel!

 

Moet my kind formele "Kerkklere" aantrek?

Allermins. Laat hulle kom soos wat hulle gemaklik is!

 

 

Moet ek Lidmaat van die Gemeente wees indien ek my kind na REPLiKIDS wil bring?

Nee, enige een is welkom by REPLiKIDS! Alle kinders is vir ons belangrik – dit maak nie saak wat die kind se agtergrond, ras of Gemeenteverband is nie. (Ons moedig egter nie kinders aan om hul "commitment" by 'n ander Sondagskool of Kinderkerk af te skeep wanneer hulle na ons toe kom nie.)

 

 

Is daar enige Koste verbonde om my Kind by Dissipelland in te skryf?

REPLiKIDS is een van ons Gemeente se belegging-areas... omdat kinders vir ons BAIE belangrik is. Daarom is kinderkerk gratis. Al die kostes verbonde aan 'n Sondagoggend word deur die Gemeente gedra. Ekstra aktiwiteite deur die loop van die jaar soos speletjiesaande, kampe, waterkaskenades ens. behels soms 'n minimale bedrag. Ons moedig wel kinders aan om Offergawe te bring en leer hulle die beginsel van "gee" uit dankbaarheid vir dit wat Jesus vir ons gedoen het, steeds doen en nog beplan om te doen.

 

Watter Kurrikulum (Leerplan) word gebruik?

Aan die begin van 2019 het ons met ‘n nuwe Kurrikulum by REPLiKIDS begin en die terugvoer van Pappas en Mammas is baie positief.  Dit is ‘n baie omvattende kurrikulum, wat opgedeel is in vier fokus-areas:

  1. Ou Testament – Verskeie boeke, en karakters uit die Ou Testament word sorgvuldig bestudeer.
  2. Nuwe Testament – Hier word baie sterk gefokus op Jesus se lewe, onderrig, wonderwerke en gelykenisse.
  3. Geestelike lewe – Hier word baie klem gelê op die “vrug” van ons verhouding met Jesus en die basiese boublokke wat dissipels nodig het, soos Verlossing, gebed, diensbaarheid, vrug van die Gees, ens.
  4. Vakansie dae – hier is spesiale dae vir ons belangrik, soos Paasfees, Kersfees, Moedersdag en Vadersdag.

 

Mag my kind Maatjies saambring op 'n Sondag?

JA! Ons moedig die kinders aan om maatjies te nooi wat nie by 'n ander Gemeente ingeskakel is nie. Ons Gemeente wil 'n verskil maak in ons gemeenskap – en daar is geen beter manier as om by die kinders te begin nie!