Visioenêre Leier 
 Etienne Rossouw (Ds)


Ds Etienne is verantwoordelik vir leierskap, visionering en toerusting in die Gemeente. Hy bedien ons reeds sedert 1996 en onder sy bediening het die Gemeente ontwikkel van 'n klein, tradisionele Gemeentetjie tot 'n dinamiese Missionêre Gemeenskaps-Gemeente. Derhalwe dien hy ook as sameroeper van die dorp se Leraarsforum wat weekliks vergader.  

Hy is getroud met Madelé en hulle het twee seuns en 'n skoondogter: Jacques & Melani,  Francois. 

  

Uitvoerende Leier Ricus van der Hoven (Ds)

Ds Ricus is sedert 2003 in die Gemeente. Hy neem verantwoordelikheid vir die spesialiteitsbedieninge aan Tieners en Jongmense in ons Gemeente asook die gemeenskap.

Ricus hanteer ook die Musiekbediening van die Gemeente.  

Hy is getroud met Yolindi, en hulle seuntjie se naam is Carlo.

 

  REPLiKIDS Leier

Krista-Lee Koen-Naudé


Hierdie bediening fokus eksklusief op die bediening van kinders regdeur ons gemeenskap en veral by beide ons Afrikaanse- en Zoeloe-kampusse. Dit het ten doel om ons dissipelskap-proses spesifiek op kinders se vlak aan te bied en te verseker dat REPLiKIDS die plek word waar kinders elke tree aan Christus    Jesus se Heerskap toewy.

Krista-Lee is getroud met Riaan en hulle dogtertjie is Carissa.
Administratiewe Leier

Ryna Heyneke

Ryna is die vriendelike stem by ons skakelbord. Sy beman ons Gemeentekantoor op weeksdae tydens kantoorure en staan aan die hoof van al die Gemeentelike administrasie en skakelwerk. Onder haar bekwame hande word alle afsprake, funksies en uitreike gekoördineer, terwyl sy ook al die besprekings en navrae hanteer. Daarby help sy ook met die bestuur van die Gemeente se databasis, statistieke en lidmaatskapprosesse. Sy is getroud met Danie, en hulle het twee volwasse dogters, en vier kleinkinders.

 Finansiële Leier 

 Riani Dreyer 

Riani staan tans aan die hoof van ons Finanskantoor en hanteer al die finansieel-verwante verantwoordelikhede.

Onder haar bekwame hande word die begroting en boufonds bestuur, bestellings en aankope beheer, terwyl sy ook alle finansiele navrae hanteer. 

Sy is getroud met Tommie en hulle het 'n dogtertjie: Dané. 
 

 


 

 Fasiliteite Leier

Jan Liebenberg

Oom Jan neem verantwoordelikheid vir al die fasiliteits-voorbereidings, nie net by ons eie geboue nie, maar ook by die Skoolsale waar ons tans naweke ons Gemeentesamekomste akkommodeer. 

Daarby koördineer hy alle instandhouding en batebestuur.

Jan is getroud met Yvonne. Hulle het drie volwasse Seuns, en ses kleinkinders!Multi-Media

Wihan Byleveldt

Wihan is vanaf 1 Februarie deel van ons nuwe iNTERN Program.

Hy het sy skoolloopbaan voltooi in 2020.

Hy is die jongste van 4 kinders. Hy het 2 broers en 

1 suster.iNTERNS


Zander Zwart

Zander is vanaf 3 Januarie 2022 deel van ons nuwe iNTERN Program.

Hy het sy skoolloopbaan voltooi in 2020

Hy is die tweede oudste tussen 4 kinders. Hy het 3 susters.

Lekwa Family Church (Zulu kampus)


Siswe Motaung

Sakhile Worship Centre

 Ps. James Hadebe

Pastor James is our Evangelist.

He is married to Constance and they have 3 children. 2 Boys and one girl.