DIE PROGRAM


VRYDAG:   (REPLiKA Saal)

18:30         REGISTRASIE

19:00         VERWELKOMING en Ysbreker   

19:30         LESING 1: “Rol en Verantwoordelikheid”

21:00         Verdaag


SATERDAG:  (REPLiKA Saal)

07:30        REGISTRASIE & KOFFIE

08:00         LESING 2: “Kontrak versus Verbond”

09:30         KOFFIEBREEK  

10:00         LESING 3: “Grenslyne 1” (Finansies, Dissipline, Verantwoordelikheid) 

11:30         TEEBREEK

12:00         LESING 4: Grenslyne 2” (Gesag, Enkelouers, 2de & 3de Huwelike) 

13:30         ONS EET SAAM MIDDAGETE 

14:30         LESING 5: “Nageslag” 

16:00         KOFFIE & TEE  

16:30         LESING 6: “Kommunikasie & Konflikhantering” 

18:00         ONS EET SAAM AANDETE 

19:00         LESING 7: “Intimiteit” 

20:30         Verdaag


SONDAG:   (Laerskool Standerton Saal)

08:30 & 10:15      LESING 8:  Identiteit” (Deel van REPLiKA Eredienste)KINDERSORG

Daar word ongelukkig nie voorsiening gemaak vir "junior" nie.  Tref daarom sommer vroegtydig 'n lekker kuier reëling sodat die kleinspan geakkommodeer is vir die naweek!