06 Mei - 17 Junie 2018

Lees meer...



V O R i G E   V E L D T O G T E

 Verskeie Veldtogte is reeds met groot sukses in die Gemeente aangebied. Volg gerus die "lees meer" skakel onder elke veldtog se beskrywing.
Alternatiewelik kan jy die "sub-skakels" onder VELDTOGTE aan die Linkerkant gebruik en meer uitvind oor die spesiale groei-geleenthede wat ons al kon ervaar...



D I T  I S  V O L B R I N G

4 Feb - 25 Mrt 2018


Lees meer...




F I R E P R O O F (12 Aug tot 24 Sep 2009)

 

Hierdie was 'n unieke geleentheid om jou lewe en, as jy getroud is: jou huwelik, vuurvas te kry. Hierdie lewe het ongelukkige soms onbeheerbare vure wat rondom 'n mens se lewe losbars. Dit was inderdaad 'n 40 dae groei-ervaring uitdaging...

Is jou lewe vuurvas? Is jou geloof brandbestand? Kan jou huwelik die druk hanteer?

LEES MEER

 



W E E S R E R i G R Y K : 24 Mei - 24 Jun 2009

Hierdie veldtog het nuwe Perspektief en Hoop gebring!

Ons het ontdek dat daar soveel meer is tot hierdie lewe, as om ywerig en eindeloos die versoekings van die spreekwoordelike geelwortel na te jaag.

Lees meer... >

 



O N E M O N T H T O L i V E : 19 Okt - 23 Nov 2008

Ons praat nie graag oor die dood nie. Ons vermy liefs die onderwerp. En tog is dit onafwendbaar! Dit lê vir elkeen van ons voor! Die eintlike probleem is nie óf ons sal doodgaan nie, maar eerder: wanneer?! Tot 'n groot mate het mense, wat "tyding" ontvang dat hulle nie meer lank het om te leef nie, darm die voordeel dat hulle hul lewe in orde kan kry.

Lees meer... >

 



S E W E W E K E V A N S A A M F O K U S (6 Aug - 21 Sep 08)

 

Die "Sewe Weke van Saam Fokus" was ’n Geestelike Groei Veldtog, oorspronklik ontwikkel deur Rick Warren, wat reeds wêreldwyd geweldige positiewe impak gemaak het. Dit het gefokus op een van ons mees essensiële bestaansvrae: “Wat op aarde maak ek hier?”

Vir deelnemers was hierdie ’n opwindende ontdekking van die unieke plan wat die Here vir elkeen het wat bereid is om Hom te volg. Lewens het nuwe sin en rigting gekry. Vir ander was dit ’n herontdekking en bevestiging van die plan en roeping van die Here op hul lewens!

Lees meer... >