Kruiskamp (2-5 Okt 2008) Terugvoer...

Kruiskamp 2008 het gekom en gegaan, maar die hartsverandering wat daar plaasgevind het ons ons jongmense, dit sal verseker bly! Ons jongmense was elke aand uitgedaag om rotsvas te staanIn versoekingsIn verhoudingeIn Jesus

Elke oggend het die tieners Bybelstudie gehou, en in diepte gaan kyk na waaruit die wapenrusting bestaan, hoe dit toegepas kan word, en hoe dit my lewe beskerm, verryk, en betekenisvol maak! Met ons oggendsessies het ons gefokus op 3 manne se lewens, en hoe hulle versoekings hanteer het, naamlik Dawid (verkeerd), Simson (verkeerd), en Josef (reg).

Daar was ook skitterende speletjies wat oorgeloop het met aksie, avontuur en pret. En natuurlik is geen kamp ’n kamp sonder ’n hindernisbaan met ’n lekker vrot gat vol modder en water nie!

Op die ou einde was dit ’n groot sukses, en met die energie en entoesiasme van die kinders hierdie jaar, gaan Kruiskamp volgende jaar net NOG meer aksiebelaai wees.

Deel met ons JOU Belewenis...