WOENSDAGAANDE BYBELSTUDIE:

DATUMS: 05 Mei tot 17 Junie

PLEK: REPLiKA Saal, h/v Schwichardt & Colignystrate

TYD: 18:55 - 20:30

BENODIG: Bybel, Pen/Potlood

Registeer hieronder vir jou gratis Werkboek.

(Indien jy NIE die Bybelstudies kan bywoon nie, en graag 'n Werkboek wil bekom, kan jy dit teen R100 by ons kantoor bestel!)