N A A M V E R A N D E R I N G . .

HOEKOM

Sedert die Gemeente se ontstaan het dit bekend gestaan as "Die Baptiste Gemeente van Standerton" of sommer kortweg as "Standerton Baptiste Gemeente." Oor die jare het die Gemeente al hoe meer bewus geword dat die Here se mandaat en roeping vir ons is om 'n relevante Gemeente vir ons hele gemeenskap te wees. Verskeie prosesse oor 'n tydperk van bykans twee jaar is gevolg om strategies te skuif van 'n Gemeente wat "Baptiste" in die gemeenskap bedien, tot 'n gemeenskaps-Gemeente wat ons hele gemeenskap wil dien en geestelike opbou.

 

DIE PROSES WAT GEVOLG IS:

Deur die loop van 2007 en 2008 is elkeen in die Gemeente genooi om een van “Kuieraande” by te woon waar die visie en toekomsuitdagings o.a. aan elkeen verduidelik is. Almal is genooi om oor die saak te gaan bid en met voorstelle te kom.

Verskeie voorstelle is ontvang. Hierdie inligting is per brief aan elke lidmaat gekommunikeer, met die uitnodiging om hul besluit per stembriefie voor of op 31 Augustus 2008 te maak: Die uitslag hiervan is op 21 September 2008 aan die Gemeente bekend gemaak.

Die naam waarop besluit is, is “REPLiKA”

 

Betekenis:

Duplikaat, presiese kopie, afdruk, nabootsing, afbeelding. 

Skrif:

Gen 1:27 “God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.”

Jhn 21:19b...Daarna sê Hy vir hom: “Volg My!” (NV)

1 Kor 11:1 “ Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg.” (NV)

1 Pet 2:21 “Juis hiervoor is julle ook geroep, ...sodat julle in Sy voetspore kan volg. (NV) 

Verduideliking:

Ons missie is om meer sóós Jesus te word, om ander uit te daag om Hom na te volg en om as ’n Gemeente te funksioneer as ’n replika van die Nuwe Testamentiese Kerk, en elke lidmaat is ’n “rep” vir Christus. (Daarby is ons 2de Erediens mos ’n replika van die 1ste!)

Dis ons visie dat elke individue 'n "nabootser" en 'n "voluit volgeling" van Christus se lewe word. As Gemeente is ons visie om 'n "afdruk" te wees van 'n hedendaagse Nuwe Testamentiese Gemeente.