Posisie in die Kerkgemeenskap

Historiese Aanloop: Standerton Gemeente vind sy wortels in 'n tradisionele Afrikaanse Baptiste Gemeente, 'n Gemeente met ongeveer 80 lidmate in 1996 met 'n tipiese Evangelistiese liturgie en bedienings­filosofie in die herder-kudde model. Sedert­dien het die bedieningsfilosofie en liturgie verander en die fokus het verskuif om die behoeftes eie aan die mense van die omgewing aan te spreek. Die effek was 'n liturgie en bedieningstyl wat nie as tradisioneel Baptisties beskryf kon word nie.


Motivering vir Standerton Gemeente se huidige posisionering in die breë Kerk

Waar ons nou staan en ons toekomsvisie: Standerton Gemeente het intussen die proses betree om ons konstitusie te herskryf en beleid te vorm. In hierdie proses wil ons ons as post-denominasioneel posisioneer. 'n Paar verduidelikende opmerkings:

Ons is nie anti-denominasioneel nie: Die grootste deel van die liggaam van Christus funksioneer binne denominasionele verband. Ons eer die liggaam van Christus binne in denominasies, terwyl ons tog ook sien dat daar ruimte is vir groei buite denominasionele verband. (Ons glo dus nie soos sommige dat denominasionele strukture noodwendig verkeerd of boos is nie.)

Ons is nie denominasioneel nie: Ons stig nie 'n nuwe denominasie waarby ander gemeentes kan aansluit nie. Ons is 'n plaaslike gemeente wat met ander eendersdenkende gemeentes binne en buite denominasies wil assosieer op verhoudingsbasis.

Ons is nie inter-denominasioneel nie: Ons beoog nie om alle leerstellinge en bedieningsfilosofieë van verskillende denominasies te akkommodeer en beoefen nie. Ons posisioneer ons dogmaties konserwatief en ten opsigte van bedienings-filosofie liberaal en missionêr.

Ons is nie non-denominasioneel nie: Ons distansieer ons nie van die invloede vanuit ons denominasionele kerklike erfenis nie. Ons isoleer ons ook nie van die denominasionele wêreld ten opsigte van ontwikkelinge en verhoudings nie.

Ons is post-denominasioneel: Ons put uit die ryk erfenis van die kerk in die geheel en poog om effektief kerk van Christus te wees in 'n post-moderne wêreld. Ons raak as't ware relasioneel vaster aan die kerk in die breë en struktureel losser. Ons poog om innoverend en kreatief te ontwikkel terwyl ons tog probeer om verlore skatte uit ons wortels terug te vind.Posisie in Kerkgemeenskap