P A J A M A K E R K

Hierdie is 'n baie besondere geleentheid tydens ons Aandienste bediening vir al ons drie tot tien-jariges.

Hierdie ouderdomsgroep neem saam met die res van die gehoor aan die lofprysing deel, en wanneer die prediking begin, beweeg hulle na die Kinderkerk-area vir ’n sinvole geestelike verrykende program... op hul vlak!

Hier word dieper gedelf in die oggend se les by Dissipelland met meelewende gesprekke, praktiese toepassings, gebed en handwerk. Hierdie bediening is veel meer as ’n Kinder-oppas diens – dit belê in die volgende generasie!
Omdat hierdie outjies vroeg op Sondagaande moet gaan slaap, kan hulle reeds klaar gebad en met hul pajamas die Aanddiens bywoon.

Dit maak die roetine later net soveel vinniger...! En dis hoekom ons dit "Pajamakerk" noem.