Dissipelland Kamp 2008 (10-12 Okt)

Die DissipelLand kamp vir 2008 was, soos altyd, gelaai met pret en plesier! Ons het lekker gespeel, lekker geëet, en natuurlik VREK min geslaap! Ons Gr R-7 kinders het gaan kamp by Roodebank, en daar het ons die outjies uitgedaag met die tema: Kinders in die Bybel.

Ons het vrae gevra soos: Praat die Here ook met kinders? Hoe praat Hy? Die lewe van klein Samuel was natuurlik die perfekte voorbeeld van hoe die Here met ’n klein seuntjie praat. Ons het verder gekyk na ’n paar ander voorbeelde van hoe die Here klein kindertjies gebruik het, en daar is baie voorbeelde in die Bybel: o.a. die klein dogtertjie wat Naäman na die profeet Elisa gestuur het, en Dawid wat as jong seun vir Goliat verslaan het. Op die kamp het ons egter gaan kyk na Simson, en hoe die Here reeds voor Sy geboorte ’n plan vir sy lewe gehad het, en natuurlik hoe die Here ook ’n plan met elke kind se lewe het. Simson se lewe was ’n baie mooi voorbeeld van wat gebeur as ek as kind NIE na die Here se stem luister nie. Verder het ons ook gekyk na jong Gideon, die onbelangrikste kind in die gesin, wat deel is van die kleinste stam van Israel, en hoe hierdie skaam en bang seuntjie op die ou einde die hele Israel red uit die mag van die Midianiete.

Mag ons kinders besef dat daar ’n God is wat in hulle glo, ’n God wat vol- en besondere lewens vir hulle beplan het, en ’n God wat hulle as kinders sal in staat stel om die wêreld vir Sy Naam te wen!
- Ds Ricus

Geniet die fotos...