Moneywise is ’n persoonlike mentorskap kursus wat jou help om jou algehele persoonlike finansies uit te sorteer en ’n plan op die tafel te kry hoe om finansieel vry te kom.  

Die volgende algemene uitdagings word daadwerklik aangespreek:

 • Wat in jou lewe keer finansiële seën?
 • Wat is die gesonde finansiële beginsels waarop God se seën rus?
 • Wat is die verskil tussen geld, Mammon, rykdom en voorspoed?
 • Wat is finansiële vryheid?
 • Wat is die tien stappe na finansiële vryheid?
 • Hoe om ’n finansiële plan op te stel vir jou lewe?
 • Hoe stel ’n mens ’n begroting op?
 • Wat is ’n gesonde begroting?
 • Hoe bestuur ’n mens jou finansies effektief?
 • Hoe stel ’n mens jou eie boeke op en spaar duisende?
 • Hoe kom ’n mens skuldvry?
 • Hoe werk verbande?
 • Hoe werk versekering?
 • Hoe werk trusts en finansiële strukturering?
 • Hoe om jou eie trust oop te maak, dit self te bestuur (en R5000 te spaar!)?
 • Hoe werk testamente en boedels?
 • Hoe om nie ’n derde van jou boedel te verloor met jou afsterwe nie?
 • Hoe kan elke mens investeer en eksponensieel vorentoe gaan?

 Indien jy nie die antwoorde op die vrae het nie, is hierdie kursus net vir jou!  As jy nie self finansieel vry is nie, skuld jy dit aan jouself om uit te vind hoe om daar te kom!   

 

AANBIEDING

Die kursus word oor ’n tydperk van 11 weke aangebied en mense word persoonlik begelei in die proses.

Arno Claassen, die skrywer van MoneyWise, fasiliteer van die sessies persoonlik, terwyl die ander per DVD-aanbiedinge gevolg word. 

Die Aanbieding vind by REPLiKA se fasiliteite plaas. 

 

KOSTE 

Die koste beloop R300 x4 per enkel persoon (R1200 afbetaalbaar oor vier maande) of R450 x 4 vir 'n Getroude/Verloofde paartjie (R1800 afbetaalbaar oor vier maande).

Betalings en Afbetalings-ooreenkomste vind tydens Sessie #1 plaas.

'n Volledige handleiding van so ongeveer 200 bladsye word hierby ingesluit. Dit is in Afrikaans of Engels beskikbaar.

Dis die ideaal dat getroude pare dit saam bywoon. 

 

DATUM  & TYD 

Gewoonlik Donderdag-aande 19h00-21h00. Indien daar genoeg  belangstelling is bied ons dit weer in 2016 aan. 


R E G i S T R A S I E:

 

SESSIE #1

ExternalVideoWidget

 

ExternalVideoWidget