WORD 'N BETER DISSIPEL

Toerusting maak 'n onontbeerlike deel van REPLiKA se dissipelskap-doelwitte uit. Dis van die allergrootste belang dat elke voluit-volgeling van Christus Jesus behoorlik en voortdurend toegerug word. Sodoende word groei gestimuleer en groter effektiwiteit bevorder!

Verskeie van die onderstaande kursusse word van tyd tot tyd aangebied na gelang van die behoefte in ons Gemeente.

 

MoneyWise

Hierdie 11 weke kursus bied basiese Bybelse beginsels vir gesonde finansiele bestuur en help kursusgangers deur 'n intensiewe mentorskap-proses om beheer en oorwinning in persoonlike te kry!   [MEER INFO]  

 

    

Gebedskool

Kom sit tyd opsy en beleef intensiewe, in-diepte lering oor die avontuur van gebed - nie net as as individu nie, maar veral as deel van 'n span.  

Gebed verskuif immers berge, maar gesamentlike gebed verskuif nasies!   [MEER INFO]