GELEENTHEDE OM TE DIEN.

Die volgende is die grootste behoeftes wat die SAVF Standerton vir Desember 2012 geïdentifiseer het en werklik die hulp van die Gemeente dringend nodig het.

 

KERSFEES HULP-KOSPAKKIES

Kruideniersware vir 45 ernstig behoeftige gesinne vir die Vakansie seisoen is ingesamel. Die reaksie was oorweldigend positief. BAiE DANKiE aan elkeen wat 'n bydrae gemaak het.

Die pakkies word tans gepak en versprei. Foto's volg eersdaags!

Vir meer info en terugvoer: Hannelie Potgieter - 082 822 8898

 

 

KINDER KERSPARTYTJIE (vir 1 tot 13 Jariges)

Die Kinder-Kerspartytjie wat op Dinsdag 11 Desember 2012 om 10:00 vir 85 kinders gehou is, was 'n reuse sukses. Ds Ricus en Ds Andrew het die kinders bedien en die eetgoed en geskenke en 'n groot impak gemaak.

Aan elkeen wat hiervoor bygerae en iets opgeoffer het - baie dankie: mag die Here jou daarvoor vergoed soos net Hy kan.

Foto's volg!

Kontak Elizna Griesel vir meer info: 082 455 5636

 

 

NUWEJAARSBRAAI vir TOEVLUGSOORD-INWONERS

Daar is reeds ‘n skenking van vleis ontvang vir ’n Nuwejaars-Braai. Die volgende items word egter nog benodig teen 31 Des:

  • Hout & Blits
  • Slaaie
  • Broodrolletjies
  • Koeldranke

Kontak Frieda vir meer info: (017) 712-2929

 

PLEEGSORG

Die SAVF ervaar tans ‘n uiterste nood rakende die beskikbaarheid van pleegouers.

Ons benodig dringend...

  • Mense wat bereid is om Pleegouers te wees. (2 Gesinne het reeds aangemeld!)

 

 

"Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Hulle sal Hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely, en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander." 2 Kor 9:13 (NV)