'n Paar Selfoon kiekies van die 15-17 Aug Vrouekamp...