M A N N E K A M P 2 0 1 3

 


Hierdie naweek (30 Aug tot 01 Sep 2013) vind ’n baie spesiale Manne Wegbreek net noord van Pretoria plaas.

Ons beplan om Vrydagmiddag (30 Aug) reeds om 13:00 vanaf Standerton te VERTREK sodat ons die spitsverkeer deur Pretoria sover moontlik kan vryspring. Vanaf 16:00 vind registrasie plaas met Aandete om 18:00. Daarna skop die kampverrigtinge af.