TROUES...

 

Lidmaatskap?

Paartjies het dikwels ’n vraag of ons net "lidmate" trou? Ons sal enige paartjie in die huwelik bevestig, ongeag van hul kerklidmaatskap. Dit impliseer dat julle nie eers lidmate van ons Gemeente moet wees, alvorens ons julle sal trou nie. Ons beveel dit egter baie sterk aan dat julle as ’n egpaar so spoedig moontlik aktief by ’n gesonde Gemeente van jul keuse sal inskakel. Julle verhouding met mekaar word baie beslis beïnvloed deur jul verhouding met die Here Jesus. En jul verhouding met die Here behels meer as net “glo” – dit impliseer ook “behoort.” Maak seker dat julle troue nie net die begin van julle "behoort" aan mekaar is nie, maar dat julle ook vinnig die groot stap sal neem om saam êrens aan die familie van die Here te "behoort". Dis die enigste plek waar julle ware sin vir jul lewens vind!

Dit sal vir ons Gemeente sommer ’n baie groot voorreg wees om julle op julle “spesiale dag” te kan bedien, en saam met julle die Here te kan vertrou dat dié dag die begin van ’n uitsonderlike saamwees sal wees!

 

Reg vir die Eg?

Dis nogal belangrik om te let dat baie paartjies dikwels oormatig baie energie en tyd daarin plaas om te verseker dat hul troudag ’n uitsonderlike geleentheid is, dat hulle in die proses vergeet dat dit iets baie anders verg om van ’n huwelik ’n sukses te maak. Daarom is dit vir my baie belangrik om nie net te verseker dat julle troudag ’n spesiale geleentheid is nie, maar ook dat julle huwelik ’n sterk, blywende verbintenis sal wees. Om dit te help bou wil ek jou nooi om ’n volgende DVD-kursus-aanbieding van A Biblical Portrait of a Marriage van Dr Bruce Wilkonson hier in ons Gemeente by te woon. Dis ’n “moet” vir ’n gesonde huwelik – en dis wat ek vir julle gun! Hou ons Gemeente-afkondigings dop vir die volgende aanbieding van hierdie kursus.

 

Praktiese Reëlings:

As julle begin dink aan trou, is daar honderde dinge wat onthou moet word. Om die beplanning van die Huwelikseremonie makliker te maak het ek 'n spesiale Gids saamgestel. Die doel daarmee is nie om nog dinge by julle reeds oorvol "to do" lysie(s) te voeg nie! Inteendeel: Dis ’n poging om te help dat julle nie ’n paar baie belangrike dinge in die proses vergeet nie. Indien jy verwag dat een van ons leraars jul Huweliksbevestiging moet behartig, is dit belangrik om deur hierdie gids te werk. Dit beantwoord die meeste van die vrae rakende 'n sinvolle Huwelikseremonie.

Indien jy belangstel om 'n afskrif van hierdie Gids te ontvang, kan julle die onderstaande vorm invul en vir ons aanstuur. Jy is ook welkom om 'n eksemplaar by ons Kantore te kom afhaal. Werk daardeur en maak ’n afspraak – dan gesels ons lekker oor hoe julle wil hê dat julle spesiale dag daar moet uitsien.

Sterkte met al julle reelings!