NAGMAAL

Om met dankbaarheid en ootmoed die grootste liefdesdaad wat ooit gepleeg is te vier, is 'n kern-aspek van ons verhoudingsbelewenis met die Here.  

Daar is 'n Nagmaalgeleentheid tydens ons Sondagdienste - soos wat ons program dit sinvol toelaat.

 

Lidmaatskap?

Enige persoon wat 'n verhouding met die Here Jesus het, is welkom om die Nagmaal saam met ons te herdenk. Lidmaatskap is nie 'n vereiste vir deelname aan die Nagmaal nie.

 

Kinders?

Kinders gebruik Nagmaal in oorleg met hul ouers se goedkeuring: ouers gee leiding tuis in hierdie verband opgrond van hul kinders se persoonlike verhouding met die Here Jesus.