GETUIGSKRIFTE...

Dis van tyd tot tyd vir iemand nodig om 'n Getuigskrif van 'n Predikant aan te vra. Ons doen dit met graagte vir jou. Om vir jou die bes moontlike getuigskrif te kan gee, wat 'n juiste beeld van jou weergee, word jou samewerking vir die volgende egter benodig:

 

'n Persoonlikheidsanalise

Dit behels 'n 20 vraag vraestel. En ontspan, jy merk keuses op 'n "monkey puzzle" wat jou die beste beskryf. Ons gee met graagte ook 'n afskrif van hierdie analise aan jou... dis 'n wonderlike ontdekking en bevestiging van jou ware self! Daar is 'n koste aan hierdie analise verbonde en is vooraf betaalbaar. Navrae in die verband kan aan ons kantoor gerig word.

 

Vyf Werksdae

Aangesien ons nie net 'n paar mooi standaard feite op papier wil sit nie, maar 'n positiewe, juiste beskrywing, neem dit 'n biejtie meer tyd om te verwerk. Maak daarom seker dat jy jou versoek om 'n Getuigskrif dus vroegtydig aan ons rig. Jy kan dit telefonies of per epos doen. Hierdie besonderhede is onder die "Kontak Ons" skakel.