DOOP VAN GELOWIGES

Die doop is ’n ritueel wat ’n gelowige ondergaan as ’n stap van gehoorsaamheid en ook as ’n simboliese getuienis van sy vereenselwiging met Jesus Christus en sy missie op aarde.

Baptism is a ritual or practice involving water to identify someone as a disciple of Jesus. Baptism is rich in meaning. Baptism suggests cleansing. When you are a disciple, you understand that you are cleansed by Christ. You understand that Christ died in your place on the cross, paying for your sins, fully forgiving you for all your wrongs. You are cleansed from guilt, and you are becoming a healthier, more whole person. Baptism suggests an ending and a new beginning. Immersion especially dramatizes this: a person is buried under the water – signifying the end of his or her old life – and then rises up out of the water – signifying the beginning of his new life as a disciple. – Brian McLaren

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. Matteus 28:19

Baptism bears witness to what God has done on our behalf and also signifies our identification with Christ. But that identification cannot be confined to an internalized and individualized commitment. We are baptized not only into the person of Christ but also into His body, constituted as the church here on earth, with all its diversity and imperfections (1 Cor 12:13). Baptism is a profoundly corporate act that signifies for all believers their new identity as members of a community of faith.– Eddie Gibbs

To be baptized is to be incorporated into the dying of Jesus so as to become a participant in His risen life, and so to share his ongoing mission to the world. It is to be baptized into his mission. – Lesslie Newbigin

Ons bedien mense met die doop as 'n ritueel wat simbolies is van gelowiges se eenheid met Christus, hulle identifisering met sy dood en opstanding en as 'n simboliese geloofsverklaring dat God 'n mens genadig kan vergewe of te wel kan reinig van sonde. Dit dien ook as 'n geleentheid om te verklaar dat 'n ego-gedrewe lewe afgelê is en 'n ander soort lewe wat deur Christus verkondig en gedemonstreer is, opgeneem is – die lewe van liefdevolle diens. Verder word die doop gesien as 'n stap van gehoorsaamheid. Deur die opdragte in die Nuwe Testament om gedoop te word uit te voer, word 'n grondslag gelê wat dien as herinnering dat om 'n volgeling van Christus te wees, 'n lewe van gehoorsaamheid vereis.