Baba Toewyding...

Wat 'n wonder om kinders te kan hê! 'n Wonder en 'n voorreg, maar ook 'n groot verantwoordelikheid. Wanneer ons kom om ons kinders aan die Here toe te wy, is dit 'n gebed vir sy leiding, seën en beskerming, en ook 'n verbintenis om as ouers te doen wat Hy van ons verwag. Inderdaad 'n verbondsgeleentheid. Die hele Bybel praat van God se verbintenis tot ons in ons ouerskap en gesinslewe. Met die toewyding van ons kinders kom ons om te bely dat ons in hierdie verbintenis wil leef.

Om ons kinders aan die Here toe te wy en as ouers te kom om ons afhanklikheid van God vir die groot lewenstaak van kinderopvoeding te verklaar, is vir ons baie belangrik. Met kindertoewyding bevestig ons die verbond wat God met ons het om ons in die opvoeding van ons kinders te seën en by te staan. Ons verklaar saam met die Gemeente dat ons ons verantwoordelikheid met nederige afhanklikheid opneem om ons kinders te begelei om Jesus Christus as Redder aan te neem en vir hulle 'n voorbeeld te wees in hoe ons self Christus volg.