Hierdie Week...

SONDAE:
07:30 Musiekspan Voorbereiding
Voorbidders tree in
08:30 EREDIENS *
09:30 Voorbidders tree in
10:15 EREDIENS *
Dissipelland (Kinderkerk vir 3-12 jariges)
17:30 Musiekspan Oefen
Voorbidders tree in
18:30 TIENER EREDIENS
Lidmaat Oriëntering (VONK Kursus)

MAANDAE:
18:00 Leierskap Beplanning

DINSDAE:
10:00 Dames Ondersteuningsgroep
19:00 Kleingroep Byeenkomste
19:00 Tienerselgroep (Saal)

WOENSDAE:
19:00 Kleingroep Byeenkomste

DONDERDAE:
08:00 Dorp se Predikante kom byeen

12:00 Gebedsgroep
18:00 Musiekspan Oefen
19:00 Kleingroep Byeenkomste

VRYDAE:
06:30 Manne Intersessie & Gebed
19:00 Jeug Musiekspan Oefen

* Eredienste is ’n presiese replika van mekaar. Bediening aan kinders vind slegs tydens die tweede diens in Dissipelland plaas.