Kontak met die Woord (Discipleship)

Ons bestaan om volgelinge van Christus tot geestelike volwassenheid te help sodat elkeen sy/haar volle potensiaal in Christus kan bereik. Ons glo dat dit slegs kan realiseer deur gereelde Kontak met die Woord en daarom help ons mense om Bybelse beginsels in hulle alledaagse lewe te kan toepas.

Aangesien die Christelike lewe een van onophoudelike groei en ontwikkeling is, fokus ons kontak met die Woord op bied ons Bybelse beginsels wat in die alledaagse lewe