Kontak met die Wêreld (Mission)

’n Vyfde doelstelling van Standerton Baptiste Gemeente is om uit te reik na mense wat nie deel is van ’n lokale gemeente nie. Ons moedig ons mense aan om hul vriende, familie, bure en kollegas te nooi om ons samekomste by te woon sodat hulle kan kom hoor en verstaan wat dit beteken om ’n volgeling van Jesus te wees.