Kontak met die Here (Worship)

“Kontak met God” beteken om God te aanbid. Wanneer ons Hom aanbid, bewys ons ons liefde vir Hom. Die enigste manier waarop ons werklik ons liefde en aanbidding aan Hom kan bewys, is deur ’n persoonlike verhouding met Jesus Christus. So ’n persoon noem ons ’n volgeling van Jesus. By Standerton Baptiste glo ons dat “Kontak met God” vir volgeling van Jesus die norm is.