'n Doelgerigte Gemeente...


Elke gemeente moet ’n definitiewe doelstelling hê wat kan verduidelik waarom die gemeente bestaan. By Standerton Baptiste Gemeente word elke program, begrotingsversoek en idee teen hierdie doelstellings gemeet. As enige beplanning ons nie gaan help om hierdie doel te bereik nie, word dit bloot nie verder gevoer nie.


Ons doelstelling rus op vyf bybelse verwagtinge vir ’n lokale gemeente. Standerton gemeente bestaan vir...